Fyra arter med framvingar med gulaktig grundfärg och varierande mörkare teckning. De flesta exemplar lätta att artbestämma, men ibland krävs noggrannhet. Alla flyger på hösten. Liknande arter i närstående släktet Tiliacea.

Xanthia
Gulvingflyn

1 Arter
Detaljer

Xanthia togata
Violettbandat gulvingsfly
Vingbredd: 27-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Acer campestre, Betula, Fagus, Fraxinus, Populus, Potentilla, Prunus padus, Quercus, Rumex, Salix, Salix caprea, Taraxacum, Tilia, Ulmus, Ulmus glabra, Ulmus minor, Vaccinium uliginosum