Thumatha Hinnvingar

1 Arter Detaljer
En art med gulbruna framvingar med spridda svartbruna punkter, en yttre tvärlinje av punkter och ofta svarta vingribbor samt svarta punker på vingfransarna.
Thumatha senex
Grågul hinnvinge
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acorus calamus