Två liknande arter med vitaktiga framvingar med brunsvart inre tredjedel. I ytterdelen finns triangulär svart fläck vid bakkanten och i främre delen brun fläck med svarta längsgående streck och silvergrå kanter. Laricana har vattring i det ljusa, men det kan även ocellana ha och det krävs ofta genitalieundersökning för att vara säker på laricana som är betydligt mindre vanlig.

Spilonota
Knoppvecklare

2 Arter
Detaljer

Spilonota ocellana
Lövträdsknoppvecklare
Spilonota laricana
Lärkknoppvecklare
Vingbredd: 11-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix decidua, Myrica gale, Picea sitchensis