Spilomelini Ängsmott

13 Genus, totalt 13 arter Fotoöversikt Detaljer
Tretton arter med mycket varierande utseende. Alla är mycket karakteristiska och kan normalt inte förväxlas med några andra arter, möjligen med undantag av Mecyna flavalis som påminner om en del andra gulaktiga mott.
Patania
Ängsmott
Mecyna
Ängsmott
Agrotera
Lundmott
Diasemia
Torrängsmott
Diplopseustis
Palmmott
Duponchelia
Sydmott
Spoladea
Spenatmott
Cydalima
Buxbomsmott
Palpita
Sydmott
Synclera
Sydmott
Dolicharthria
Smalmott
Antigastra
Nattsländemott
Nomophila
Nattflymott
Vingbredd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Anemone, Artemisia campestris, Atriplex, Ballota nigra, Beta, Betula, Buxus, Carpinus betulus, Chenopodium, Cichorium intybus, Euphorbia, Filipendula ulmaria, Fraxinus, Hieracium, Humulus lupulus, Ligustrum, Limonium, Linaria, Medicago sativa, Picris, Plantago, Poa, Polygonum aviculare, Quercus, Reseda, Ribes, Rosa, Spinacia, Spiraea, Trifolium, Triticum, Urtica, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus