En stor karakteristisk art med gråvita framvingar med typisk pärlemorglans. Två gråbruna tvärlinjer. Inre nästan rak och yttre hackig i främre halvan och svänger runt diskfläcken i bakre. Diskfläcken smal och svängd och innanför finns rund prick. Vilar normalt med vingar brett utfällda.

Patania
Ängsmott

1 Arter
Detaljer

Patania ruralis
Större nässelmott
Vingbredd: 26-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atriplex, Chenopodium, Filipendula ulmaria, Humulus lupulus, Ribes, Spiraea, Urtica dioica