En karakteristisk art med grå framvingar med 2 vita tvärband med svart kant mot mitten. Den inre mjukt böjd, den yttre ganska rak men med ett karakteristiskt finger utåt mitt på. Mörk avlång diskfläck. Främst införd med trädgårdsväxter, men kan troligen etablera sig åtminstone tillfälligt. Kan vara skadedjur på plantskolor.

Duponchelia
Sydmott

1 Arter
Detaljer

Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone, Euphorbia, Limonium, Rosa