Sophronia Näbbmalar

5 Arter Detaljer
Fem karakteristiska arter. Framvingarna är bruna och grå med vita stråk och hos alla utom en av arterna ett vitt vinklat tvärband i yttre delen. Tre av arterna har sikelformad vingspets. Palperna har en stor tofs under andra segmentet och det tredje är långt, smalt och bakåtriktat.
Sophronia semicostella
Rakstreckad näbbmal
Sophronia gelidella
Fjällnäbbmal
Sophronia chilonella
Dubbelstreckad näbbmal
Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal
Sophronia sicariella
Sikelstreckad näbbmal
Vingbredd: 9-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Achillea millefolium, Antennaria dioica, Anthoxanthum odoratum, Artemisia campestris, Dryas octopetala, Helichrysum arenarium, Thymus