En art som är knuten till gräs och är lite lik en del obesläktade gräsflyn som också har teckning som är utmärkt kamouflage om man sitter på ett gulnat kraftigt grässtrå. Normalt beige med ett mörkt streck från vingbasen mot bakhörnet och ett från mitt på vingen mot ytterkanten. Vissa exemplar brungrå med vita ribbor. Svarta prickar längs ytterkanten. Vita bakvingar.

Simyra
Aftonflyn

1 Arter
Detaljer

Simyra albovenosa
Lansettvinge
Vingbredd: 28-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Cladium mariscus, Glyceria, Lysimachia, Phragmites australis, Polygonum, Rumex hydrolapathum, Salix