En karakteristisk art med mörkgrå melerade framvingar med stor gul fläck i inre halvan vid bakkanten som ibland når ända till framkanten. Stor triangulär gul fläck längst ut vid framkanten och gult huvud. Under spridning norrut.

Ptycholomoides
Bredvecklare

1 Arter
Detaljer

Ptycholomoides aeriferanus
Lärkbredvecklare
Vingbredd: 17-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix