Polyommatini Blåvingar

10 Genus, totalt 21 arter Fotoöversikt Detaljer
Tjugoen mycket små till ganska små arter. Hanarna har i regel blå vingar och honorna bruna, men det finns arter där båda könen är blåa och där båda könen är bruna. Fjällen är iridiserande och nyansen varierar med ljusets vinkel. De bästa kännetecknen finns på vingarnas undersida och med undantag av paren ljung- och hedblåvinge respektive rödfläckig blåvinge och midsommarblåvinge kan man normalt bestämma alla arter på undersidans teckning. Grundfärgen på undersidan är i regel gråaktig och det finns varierande antal svarta prickar som ofta har ljus kant och många arter har orange fläckar längs ytterkanten.
Cupido
Blåvingar
Celastrina
Blåvingar
Scolitantides
Blåvingar
Glaucopsyche
Blåvingar
Phengaris
Blåvingar
Plebejus
Blåvingar
Agriades
Blåvingar
Aricia
Blåvingar
Cyaniris
Blåvingar
Polyommatus
Blåvingar