Arter med Lupinus (Lupiner) som värdväxt

Antal arter: 3
Celastrina argiolus
Celastrina argiolus
Tosteblåvinge
Biston betularia
Biston betularia
Björkmätare