Fyra relativt stora blåvingar. Hanarna har blå vingar och honorna i regel bruna. Samtliga arter har tämligen karakteristisk teckning på undersidan. Väpplingblåvinge i stort sett begränsad till Öland och Gotland, medan de övriga har vid utbredning och är mer eller mindre allmänna.

Polyommatus
Blåvingar

3 Arter
Detaljer

Polyommatus amandus
Silverblåvinge
Polyommatus dorylas
Väpplingblåvinge
Polyommatus icarus
Puktörneblåvinge
Vingbredd: 21-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anthyllis, Anthyllis vulneraria, Astragalus, Cymbalaria muralis, Galega, Genista, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Medicago, Melilotus, Melilotus officinalis, Onobrychis, Ononis, Thymus serpyllum, Trifolium, Vicia, Vicia cracca