En art där hanen har, jämfört med andra vecklare, mycket karakteristiska fjärderlika antenner. Gulbruna framvingar som är mörkare och rödare i yttre halvan. Mörka vågiga tvärlinjer på hela vingen. Mörkbrunt tvärband med markerad innerkant från mitten av framkanten mot bakhörnet. Honan har framvingens framhörn utdraget i karakteristisk trubbig spets.

Philedone
Bredvecklare

1 Arter
Detaljer

Philedone gerningana
Fjäderbredvecklare
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Lotus, Peucedanum, Plantago, Populus tremula, Potentilla, Scabiosa, Vaccinium