Två liknande arter med svarta framvingar med lite vit pudring. 4 svarta fläckar 1/5 ut, 2 strax innanför mitten och 2/3 ut där de 3 yttre har vita fjäll i ytterkanten. Par av vita kanfläckar långt ut. Palper svarta med vita fjäll. Arterna skiljs åt på den inbördes placeringen av de två centrala svarta fläckarna.

Neofriseria
Stävmalar

2 Arter
Detaljer

Neofriseria peliella
Snedfläckad syrastävmal
Neofriseria singula
Rakfläckad syrastävmal
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rumex acetosella