Heliconiinae Pärlemorfjärilar

4 Genus, totalt 18 arter Fotoöversikt Detaljer
Arton arter med karakteristisk gulröda vingar med svarta fläckar som ofta bildar tvärband i inre halvan. Säkraste skiljetecknen finns på undersidan av bakvingen, så man bör alltid försöka få en glimt av denna för säker artbestämning. Nätfjärilarna har lite liknande teckning på ovansidan, men de har mer uttryckliga tvärlinjer som ger ett nätmönster med mörka ribbor. Larverna är torniga liksom pupporna som är hängande.
Argynnis
Pärlemorfjärilar
Issoria
Pärlemorfjärilar
Brenthis
Pärlemorfjärilar
Boloria
Pärlemorfjärilar
Vingbredd: 27-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Aruncus, Betula, Empetrum nigrum, Filipendula ulmaria, Fragaria, Onobrychis, Polygonum, Rubus, Rubus chamaemorus, Salix, Sanguisorba officinalis, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum, Viola, Viola arvensis, Viola biflora, Viola canina, Viola hirta, Viola odorata, Viola palustris, Viola riviniana, Viola tricolor