Euhyponomeutoides Brunmalar

2 Arter Detaljer
Två arter med långsmala varmt bruna framvingar med ingen eller svag teckning. Vilar med huvudet mot marken. Båda arternas larver minerar på vinbärsbuskar.
Euhyponom. albithoracellus
Mindre vinbärsbrunmal
Euhyponomeuto. ribesiellus
Större vinbärsbrunmal
Vingbredd: 12-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva