Fem arter med karakteristisk viloställning med resta vingar. Vingarna är beigegula med i regel två tydliga tvärlinjer. Hanarna har kamtandade antenner och honorna som ses mer sällan har trådformiga. Flyger på sensommar och höst.

Ennomos
Flikmätare

5 Arter
Detaljer

Ennomos autumnaria
Höstflikmätare
Ennomos quercinaria
Bokflikmätare
Ennomos alniaria
Alflikmätare
Ennomos fuscantaria
Askflikmätare
Ennomos erosaria
Ekflikmätare
Vingbredd: 30-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Alnus glutinosa, Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Populus, Pyrus, Quercus, Salix, Salix caprea, Tilia, Ulmus, Vaccinium myrtillus