Crambinae Gräsmott

10 Genus, totalt 44 arter Fotoöversikt Detaljer
Fyrtiofyra arter där nästan alla har smala gråbruna framvingar och som ofta vilar sittande längs grässtrån och som är lätta att identifiera som grupp.. Många av arterna har längsgående vita stråk och/eller bruna eller vita tvärband som ofta är diffusa. Undantag är Chilo phragmitella som påminner om arterna i Schoenobiinae och Calamotropha paludella som mest påminner om ett litet nattfly.
Euchromius
Gräsmott
Chilo
Gräsmott
Calamotropha
Gräsmott
Chrysoteuchia
Gräsmott
Crambus
Gräsmott
Agriphila
Gräsmott
Catoptria
Gräsmott
Thisanotia
Gräsmott
Pediasia
Gräsmott
Platytes
Gräsmott
Vingbredd: 10-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bromus, Carex, Deschampsia, Deschampsia cespitosa, Deschampsia flexuosa, Eriophorum, Festuca, Festuca ovina, Glyceria, Glyceria maxima, Gnaphalium, Malus, Phragmites australis, Poa, Poa pratensis, Populus, Prunus, Typha latifolia