En art med vita, gråaktiga eller ljust bruna framvingar. Långa raka palper, diffus mörk diskpunkt och en svängd rad av diffusa mörka fläckar i yttre delen som viker av inåt vid framkanten..

Calamotropha
Gräsmott

1 Arter
Detaljer

Vingbredd: 22-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Typha latifolia