Karakteristisk migrant med gulbruna framvingar med mörk pudring i ytterfältet utanför två parallella gula tvärband. Karakteristiska svarta och metalliska fläckar längs ytterkanten i bakre halvan. Finns liknande arter som potentiellt kunde ta sig till Sverige.

Euchromius
Gräsmott

1 Arter
Detaljer

Euchromius ocellea
Immigrantgräsmott
Vingbredd: 16-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: