Clepsis Snedbandvecklare

8 Arter Detaljer
Åtta arter varav fem har brungula framvingar med ett snett tvärband som gett släktet dess svenska namn. Senecionana är också gulaktig men har mycket svag teckning. De två andra arterna är mörkgrå och extremt sällsynta med bara två respektive en enda observation i Sverige.
Clepsis nybomi
Pärlfläcksvecklare
Clepsis senecionana
Prickig snedbandsvecklare
Clepsis rurinana
Trysnedbandsvecklare
Clepsis illustrana
Urskogsvecklare
Clepsis spectrana
Kärrsnedbandsvecklare
Clepsis pallidana
Sandsnedbandsvecklare
Clepsis neglectana
Smultronsvecklare
Clepsis consimilana
Fållad askvecklare
Vingbredd: 12-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Acer pseudoplatanus, Anthriscus, Artemisia campestris, Aster, Carpinus, Chelidonium majus, Cicuta virosa, Convolvulus, Cotoneaster, Crataegus, Epilobium hirsutum, Euphorbia, Filipendula, Fragaria, Gnaphalium, Hedera helix, Iris, Lactuca serriola, Larix, Ligustrum vulgare, Lilium, Lonicera, Lotus, Malus, Myrica gale, Onobrychis, Picea, Pinus, Polygonum, Potentilla, Quercus, Rosa, Rumex, Sedum, Solidago, Solidago virgaurea, Syringa, Urtica, Vaccinium myrtillus