Arter med Lilium (Liljor) som värdväxt

Antal arter: 2 Detaljer
Cnephasia longana
Cnephasia longana
Gulaktig gråvecklare
Clepsis rurinana
Clepsis rurinana
Trysnedbandsvecklare