Arter med Anthriscus (Småkörvlar) som värdväxt

Antal arter: 12
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix curvipunctosa
Agonopterix curvipunctosa
Strandkvanneplattmal
Agonopterix purpurea
Agonopterix purpurea
Mindre morotsplattmal
Clepsis rurinana
Clepsis rurinana
Trysnedbandsvecklare
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Idaea dimidiata
Idaea dimidiata
Brunhörnad lövmätare
Eupithecia tripunctaria
Eupithecia tripunctaria
Björnflokemalmätare
Eupithecia virgaureata
Eupithecia virgaureata
Gullrismalmätare
Odezia atrata
Odezia atrata
Sotmätare
Autographa bractea
Autographa bractea
Platinafläckat metallfly