Argyrotaenia Bredvecklare

1 Arter Detaljer
En karakteristisk art med silvergrå framvingar med rödbruna fält i form av stort rotfält med ojämn begränsning, centralt tvärband som är bredast i bakre halvan och fläck lång ut vid framkanten som ofta har diffus fortsättning mot bakhörnet.
Argyrotaenia ljungiana
Tallmossebredvecklare
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Erica, Malus, Myrica gale, Vaccinium