Trettio arter med jämnbreda framvingar som hålls platt och överlappande i vila. De flesta har ljusa framvingar med mörka prickar och/eller större mörka fläckar centralt. Många av arterna har karakteristiska "skuldror", dvs en markerad mörk gräns mellan en ofta ljusare innersta del av framvingarna samt mellankroppen och den ljusare yttre delen. Arterna varierar en del i teckning och flera av dem kan ofta behöva samlas in för säker bestämning.

Agonopterix
Plattmalar

30 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix ciliella
Fransplattmal
Agonopterix quadripunctata
Fyrpunktsplattmal
Agonopterix selini
Krusfröplattmal
Agonopterix parilella
Backsiljeplattmal
Agonopterix propinquella
Mindre tistelplattmal