Arter med Oenanthe (Stäkror) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix yeatiana
Agonopterix yeatiana
Vattenmärkeplattmal
Depressaria daucella
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal