Tio arter med mörka framvingar i brun ton som ofta skimrar och för flera arter med purpurton. De flesta har vitgula fläckar vars utseende i de flesta fall avslöjar arten, men ett par arter saknar teckning. Vingfransarna är korta. Huvudet har rufsiga hår som antingen är gula eller har samma färg som framvingarna. De påminner om arterna i närbesläktade familjen bladskärarmalar, men har en långsammare flykt och larverna har annorlunda levnadssätt. Larven lever under hösten i frukt och efter övervintring lever den i knoppar eller skott.

Lampronia
Knoppmalar

Detaljer, 10 arter (av 10)
Fotoöversikt

Lampronia capitella
Vinbärsknoppmal


Vingbredd: 14-18 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva
Kännetecken: Purpurbruna glansiga framvingar med vitgult tvärband 1/4 ut som smalnar av mot framkanten som det ibland inte når. 2/3 ut finns par av vitgula fläckar vid fram- och bakkant som nästan möts. Huvudet ockragult.

Lampronia luzella
Mosseknoppmal


Vingbredd: 10-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Rubus
Kännetecken: Purpurbruna glansiga framvingar med vitgult tvärband 1/4 ut som smalnar av mot framkanten och som ibland inte är brutet. 2/3 ut finns par av vitgula fläckar vid fram- och bakkant som nästan möts. Huvudet brunt.

Lampronia corticella
Hallonknoppmal


Vingbredd: 10-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Rubus
Kännetecken: Bruna eller grå framvingar med purpurton. Två stora vitgula fläckar vid bakkanten och 3-5 mindre vid framkanten och dessutom karakteristiska vitgula prickar spridda över hela framvingen. Huvudet ockragult.

Lampronia morosa
Rosenknoppmal


Vingbredd: 11-14 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Rosa
Kännetecken: Framvingen är gråbrun med gulvit trekantig fläck vid bakkanten nära bakhörnet, liten gulvit fläck långt ut vid framkanten och spridda ljusa fjäll i yttre delen av framvingen. Huvudet brunt.

Lampronia flavimitrella
Blåhallonknoppmal


Vingbredd: 13-15 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Rubus
Kännetecken: Gråbruna framvingar med viss glans med två vitgula tvärband 1/4 och 3/5 ut. Båda tvärbanden ofta brutna och uppdelade i 2-3 fläckar, oftare hos hanen. Ibland liten vitgul fläck vid framkanten 4/5 ut. Huvudet blekgult.

Lampronia standfussiella
Kanelrosknoppmal


Vingbredd: 11-13 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Rosa majalis
Kännetecken: Framvingen mörkt gråbrun, enfärgad och med svag bronsglans. Huvudet har samma färg som framvingarna. Antennerna knappt halva vinglängden. Funnen i Sverige bara på ö i Torne älv.

Lampronia redimitella
Måbärsknoppmal


Vingbredd: 9-12 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Mörkbruna framvingar med purpurton och viss glans med två vitgula tvärband 1/4 och 3/5 ut. Båda tvärbanden ibland brutna, oftare hos hanen. Ibland liten vitgul fläck vid framkanten 4/5 ut. Huvudet blekgult.

Lampronia rupella
Guldknoppmal


Vingbredd: 11-17 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Asteraceae
Kännetecken: Bruna framvingar med blåviolett skimmer. Två gula fläckar vid framkanten, den inre liten, och två vid bakkanten där den inre ofta nästan når framkanten. Huvudet orangegult. Vingfransarna gulvita längs stora delar av ytterkanten.

Lampronia fuscatella
Björkgallmal


Vingbredd: 13-19 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Betula
Kännetecken: Framvingarna enfärgat gråbruna med svagt violett skimmer. Bakvingarna ljusare grå. Huvudet blekgult. Antenner halva framvingelängden.

Lampronia aeripennella
Östlig knoppmal


Vingbredd: 13-19 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Framvingarna mörkbruna med purpurskimmer. Liten trekantig gulvit fläck vid bakkanten nära bakhörnet. Huvudet orangegult. I Sverige bara känd från Gotska Sandön.