Sympistis heliophila Vitvingat hedfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråspräckliga framvingar med ett par hackiga svarta tvärlinjer. Njurfläck med vit kant och oval diffust vit. Bakvingar vita med mörkt ytterband, mörk halvmåneformad diskfläck och lite mörk vid basen.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Empetrum nigrum, Vaccinium

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Sympistis lapponica
Lapskt hedfly
Sympistis nigrita
Svart hedfly
Polia lamuta
Sibiriskt lundfly
Polia richardsoni
Större hedfly