Fyra små och satta nattflyn med gråaktiga framvingar som alla är norrlandsarter. Funebris karakteristisk, de övriga tre har liknande framvingar och det finns även andra obesläktade nattflyn med liknande framvingar och som flyger på fjället. Ofta är bakvingarna det säkraste skiljetecknet.

Sympistis
Hedflyn

4 Arter
Detaljer

Sympistis funebris
Svartbandat hedfly
Sympistis heliophila
Vitvingat hedfly
Sympistis lapponica
Lapskt hedfly
Sympistis nigrita
Svart hedfly
Vingbredd: 22-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum