Fem små och kraftigt byggda arter med gråaktiga framvingar med vit och svart teckning. Arterna i Sympistis är begränsade till Norrland och främst fjällarter och dagaktiva, medan Calophasia lunula är en sydlig art.

Oncocnemidinae
Hedflyn

2 Genus, totalt 5 arter
Fotoöversikt Detaljer

Calophasia
Hagflyn
Sympistis
Hedflyn
Vingbredd: 22-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula nana, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Linaria vulgaris, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum