Clepsis rurinana Trysnedbandsvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna framvingar med mörkare snett tvärband från framkanten 1/3 ut med skarp inre och diffus yttre kant. Streck från framkanten 2/3 ut mot bakhörnet och mörkt utanför detta. Mörk mellankropp och vingarna längst in där bak.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Anthriscus, Aster, Chelidonium majus, Convolvulus, Euphorbia, Lilium, Quercus, Rosa, Rumex, Urtica

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Clepsis consimilana
Fållad askvecklare
Philedone gerningana
Fjäderbredvecklare
Pandemis cerasana
Lädergul bredvecklare
Clepsis spectrana
Kärrsnedbandsvecklare