Kännetecken: Brungula framvingar med mycket spetsigt framhörn och med ljusa vingribbor och rikligt med spridda svarta fjäll. Svart diskfläck som varierar mycket i storlek. En del exemplar har ett mörkt stråk från vingbasen ända till vingspetsen.

Acleris
lorquiniana

Fackelrosvårvecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lythrum salicaria

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Agonopter. subpropinquella
Större tistelplattmal