Tretton arter med mycket varierande utseende. Alla är mycket karakteristiska och kan normalt inte förväxlas med några andra arter, möjligen med undantag av Mecyna flavalis som påminner om en del andra gulaktiga mott.

Spilomelini
Ängsmott

13 Genus, totalt 13 arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Patania
Ängsmott
Mecyna
Ängsmott
Agrotera
Lundmott
Diasemia
Torrängsmott
Diplopseustis
Palmmott
Duponchelia
Sydmott
Spoladea
Spenatmott
Cydalima
Buxbomsmott
Vingbredd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Anemone, Artemisia campestris, Atriplex, Ballota nigra, Beta, Betula, Buxus, Carpinus betulus, Chenopodium, Cichorium intybus, Euphorbia, Filipendula ulmaria, Fraxinus, Hieracium, Humulus lupulus, Ligustrum, Limonium, Linaria, Medicago sativa, Picris, Plantago, Poa, Polygonum aviculare, Quercus, Reseda, Ribes, Rosa, Spinacia, Spiraea, Trifolium, Triticum, Urtica, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus