Sju arter med mörka framvingar med kontrasterande vit till gulbrun teckning eller vice versa. De är normalt lätta att identifiera till art, men ett par av arterna varierar en del och vissa exemplar kan vara svårare att identifiera. Fyra av arterna har larver som lever på lavar, medan tre (inklusive marianii) lever på svamp.

Meessiinae
Lavmalar

4 Genus, totalt 7 arter
Fotoöversikt Detaljer

Infurcitinea
Lavmalar
Stenoptinea
Lavmalar
Karsholtia
Lavmalar
Agnathosia
Svampmalar
Vingbredd: 7-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Prunus