Tre små arter med olika utseende. Typiska exemplar är enkla att identifiera av alla arterna. Larverna lever på lavar och ingen av dem rapporteras speciellt ofta.

Infurcitinea
Lavmalar

3 Arter
Detaljer

Vingbredd: 7-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: