Två arter med brunsvarta framvingar med stor vit eller gulaktig fläck från basen och flera ytterligare ljusa fläckar i yttre halvan. Huvudet gulbrunt med mörkbruna sidor och även mellankroppen är mörkbrun med gulbrunt centrum. Larverna lever i tickor. Sandoeensis är bara känd från Gotska Sandön och Lettland.

Agnathosia
Svampmalar

2 Arter
Detaljer

Vingbredd: 8-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: