Två arter med gråbruna framvingar med 3 mörka tvärlinjer och smal svängd diskfläck och långa uppåtriktade palper, Liknande arter i närbesläktade Zanclognata.

Herminia
Sprötflyn

Detaljer, 3 arter (av 3)
Fotoöversikt

Herminia tarsicrinalis
Skuggsprötfly


Vingbredd: 28-32 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Clematis, Rubus, Taraxacum, Urtica
Kännetecken: Gråbruna framvingar med 3 mörka tvärlinjer. Den inre rak med sväng vid framkanten, den centrala sinusvåg och den yttre rak. Smal månformad diskfläck. Diffust men tydligt mörkt tvärband i mellanfältet. Migrant i Sverige.

Herminia grisealis
Spetsstreckat tofsfly


Vingbredd: 23-28 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Chrysosplenium, Clematis vitalba, Corylus, Crataegus, Prunus padus, Quercus, Rubus, Stachys, Urtica
Kännetecken: Gråbruna framvingar med månformad diskfläck och tre tydliga tvärlinjer. Den inre rak, den mittre en sinusvåg och den yttre viker karakteristiskt av mot framhörnet.

Herminia tarsipennalis
Gulgrått tofsfly


Vingbredd: 27-35 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter: Fagus, Quercus, Rubus
Kännetecken: Gråbruna framvingar med månformad diskfläck och tre tydliga tvärlinjer. Den inre rundad inåt vid framkanten, den mittre en sinusvåg och den yttre skarpt markerad och svagt böjd.