Två arter med gråbruna framvingar med 3 mörka tvärlinjer och smal svängd diskfläck och långa uppåtriktade palper, Liknande arter i närbesläktade Zanclognata.

Herminia
Sprötflyn

3 Arter
Detaljer

Herminia tarsicrinalis
Skuggsprötfly
Herminia grisealis
Spetsstreckat tofsfly
Herminia tarsipennalis
Gulgrått tofsfly
Vingbredd: 23-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Chrysosplenium, Clematis, Clematis vitalba, Corylus, Crataegus, Fagus, Prunus padus, Quercus, Rubus, Stachys, Taraxacum, Urtica