Åtta otypiska arter nattflyn med karakteristiska långa uppåtriktade palper. Speciellt ett par av dem påminner om stora mott. Vingarna är gråbruna med tre tydliga tvärlinjer. Larverna lever på vissna blad. Arterna i Hypeninae har liknande palper, men helt annorlunda teckning.

Herminiinae
Sprötflyn

6 Genus, totalt 8 arter
Fotoöversikt Detaljer

Paracolax
Sprötflyn
Macrochilo
Sprötflyn
Herminia
Sprötflyn
Polypogon
Sprötflyn
Pechipogo
Sprötflyn
Zanclognatha
Sprötflyn
Vingbredd: 23-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Alnus glutinosa, Betula, Carex, Carpinus, Chrysosplenium, Clematis, Clematis vitalba, Corylus, Crataegus, Epilobium, Fagus, Hieracium, Juncus, Luzula, Prunus padus, Quercus, Rubus, Solidago, Stachys, Taraxacum, Urtica