Tre arter där Symmocinae innehåller två i stort sett oskiljaktiga arter med brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom svag gulvit fläck vid framkanten 1/4. Larverna lever i spinn på ruttnande ämnen. Holopogoninae innehåller en ljust gulbrun art med svart och lite vita stråk längs ribborna och med palper som påminner om gräsmotten. Larverna lever i spillning efter hästar och andra djur.

Autostichidae
Guldfläcksmalar

Detaljer, 3 arter (av 3)
Fotoöversikt

Oegoconia deauratella
Vitbandad förnamal


Vingbredd: 12-15 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom svag gulvit fläck vid framkanten 1/4. Brunaktig hjässa.

Oegoconia uralskella
Klippförnamal


Vingbredd: 13-17 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Ny art 2013, men tagen 2011. Brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom gulvit fläck vid framkanten 1/4 ut samt gul hjässa.

Holcopogon bubulcellus
Hästlortmal


Vingbredd: 13-18 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med stråk längs ribborna som är svarta med rikligt med vita fjäll. Svart fläck centralt 3/4 ut. Långa tjocka framåtriktade palper som för tankarna till gräsmott.