Elachista pollinariella Pollengräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med gulbruna tvärband och spridda svarta fjäll. Tydlig svart delningslinje i fransarna.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Avena, Brachypodium sylvaticum, Festuca ovina, Festuca rubra, Poa pratensis, Poa trivialis, Trisetum flavescens
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Går knappast att med säkerhet skilja åt på utseendet. Pollinariella är tagen en enda gång i Sverige i Uppland 1924. Exemplar på Öland och Gotland kan med hög säkerhet antas vara subocellea, men exemplar på nya lokaler bör samlas in.

Elachista subocellea Halvögongräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med gulbruna tvärband och spridda svarta fjäll. Tydlig svart delningslinje i fransarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium pinnatum, Brachypodium sylvaticum