Sextiofem små till mycket små arter. Många arter har mörka framvingar med ljusa tvärband och/eller kantfläckar, men det finns också rent vita arter och arter med vit grundfärg och mörk teckning. De har relativt långa fransar på framvingarna som ger en ganska karakteristisk form. Palperna är medellånga och uppåtriktade. Larverna lever som minerar på gräs.

Elachista
Gräsmalar

65 Arter
Välj sida: Fotoöversikt Detaljer

Elachista freyerella
Gröegräsmal
Elachista baltica
Gråsvingelsgräsmal
Elachista exactella
Kruståtelsgräsmal
Elachista stabilella
Havsängsgräsmal
Elachista tengstromi
Skogsfrylegräsmal
Elachista geminatella
Fältfrylegräsmal
Elachista gleichenella
Glänsande frylegräsmal