Kännetecken: Hanen är blå och svart och har spjutspetsliknande svarta fläckar på S2 och S3. Honan har helt mörk ovansida på bakkroppen. Båda könen har breda skulderlinjer och grön underdel av ögonen.

Coenagrion
hastulatum

Spjutflickslända

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Kroppslängd: 31-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hanar: Ljus lyrflickslända har blå undersida på ögonen, oftast isolerade ögonfläckar och svart U på S2 som inte är förbundet med svarta strecket på S3, medan spjutflickslända har grön undersida på ögonen, ögonfläckarna sammanbundna med ett streck, svart hammare på S2 som är sammanbunden med strecket på S3 och en svart spjutspets längst ut på S3. Honor: Ljus lyrflickslända har oftast isolerade ögonfläckar, medan de hos spjutflickslända är förbundna med ett streck. Halsskölden är hos båda könen hos ljus lyrflickslända mjukt rundad med ljus bakkant, medan den hos spjutflickslända är svagt kilformad.
Kännetecken: Hanen har mer blått än svart på bakkroppen, svart U på S2 och blå undersida på ögonen. Honan har varierande färg och mängd ljust på bakkroppen, rundad halssköld med ljus bakkant och isolerade ögonfläckar.

Coenagrion
puella

Ljus lyrflickslända

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Kroppslängd: 33-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: