Sex arter där hanarna är blå (eller ibland grönaktiga) och svarta, medan honorna varierar i färg. Hanarna har generellt mer ljus teckning på bakkroppen och dessa kan i regel bestämmas på teckningen på bakkroppen (speciellt S2) tillsammans med ögonfärg, ögonfläckar, skulderlinjer och analbihang. Honorna kan ofta vara svåra att bestämma, men många kan bestämmas även från foto. Observera att teckningen på bakkroppen varierar en hel del inom arterna. Karaktersistisk för släktet jämfört med andra blå flicksländor är den svarta linjen i övre delen av det blå (ljusa) på sidan av mellankroppen. Dock har mindre kustflickslända ett liknande streck.

Coenagrion
Blå flicksländor

6 Arter
Detaljer

Coenagrion armatum
Griptångsflickslända
Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända
Coenagrion johanssoni
Myrflickslända
Coenagrion lunulatum
Månflickslända
Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända
Coenagrion pulchellum
Mörk lyrflickslända
Kroppslängd: 27-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: