Mätare

Familjen har fått sitt namn av larvernas speciella sätt att "mäta" sig framåt. En typisk mätare har tunn kropp och skira, breda vingar och en långsam fladdrande flykt. Vid vila hålls framvingarna ofta plant mot underlaget och ut från kroppen så att delar av bakvingarna syns. En del arter håller vingarna hopslagna över ryggen som många dagfjärilar, vilket är unikt bland nattfjärilarna. Mätarna är sammantaget den grupp av nattfjärilar som mest liknar dagfjärilarna.

Det finns undantag från dessa generella kännetecken. T.ex. har speciellt en del arter som flyger tidigt på våren kraftig kropp och påminner om Nattflyn. Det finns också en hel del arter där honan inte kan flyga och antingen har vingstumpar eller inga vingar alls. Denna specialitet gäller främst för arter som flyger under den kallare halvan av året

Ett representativt urval av mätare:

Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Mindre fläckmätare
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Rutig buskmätare
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Grågul månmätare
Agriopis marginaria
Agriopis marginaria
Grågul frostmätare
Cleora cinctaria
Cleora cinctaria
Vitgördlad lavmätare
Cabera pusaria
Cabera pusaria
Snövit streckmätare
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Dagfjärilsmätare
Idaea aversata
Idaea aversata
Vinkellövmätare
Epirrhoe alternata
Epirrhoe alternata
Grå mårfältmätare
Earophila badiata
Earophila badiata
Brungul fältmätare
Epirrita dilutata
Epirrita dilutata
Töcknig höstmätare
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Röllikamalmätare

Nattflyn

Nattflyn är i regel kraftigt byggda med bred kropp. Vingarna är långa och de är starka flyger med snabb relativt rak flykt. Vid vila hålla framvingarna ihop, eller till och med överlappande, över bakkroppen så att bakkropp och bakvingar döljs helt och hållet. Karakteristiskt för familjen är ett par stora fläckar, "ovalen" och "njurfläcken" mitt på vingen. Den inre är ofta oval till formen och den andra njurformad. Dock är det långt ifrån alla arter som har dessa fläckar och ibland kan de vara otydliga.

De flesta nattflyn är tecknade i jordnära färger. Det finns dock några undantag med framvingar med klarare främst gröna och gula färger. Bakvingarna hos ett par grupper har dock klart lysande inslag i gult, rött eller blått. Det finns undantag från detta generella mönster. Dels finns det en del arter som är ganska klena och påminner om mätare och dels finns det några arter med helt avvikande teckning.

Ett representativt urval av nattflyn:

Acronicta megacephala
Acronicta megacephala
Storhövdat aftonfly
Catocala fraxini
Catocala fraxini
Blåbandat ordensfly
Amphipyra pyramidea
Amphipyra pyramidea
Pyramidbuskfly
Orthosia cerasi
Orthosia cerasi
Busksälgfly
Tiliacea citrago
Tiliacea citrago
Trestreckat gulvingsfly
Apamea crenata
Apamea crenata
Sommarängsfly
Amphipoea fucosa
Amphipoea fucosa
Ängsstamfly
Mythimna impura
Mythimna impura
Brungult gräsfly
Ochropleura plecta
Ochropleura plecta
Mindre jordfly
Noctua pronuba
Noctua pronuba
Större bandfly

Nattfjärilar, makro Makro, övriga