Zeuzerinae Träfjärilar

2 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två stora karakteristiska arter där larven lever i ved (Zeuzera) respektive i vass (Phragmataecia). Den sistnämnda påminner lite om ett gräsfly men karakteriseras av den långa bakkroppen som sticker ut bakom vingarna.
Zeuzera
Träfjärilar
Phragmataecia
Träfjärilar
Vingbredd: 27-78 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Corylus, Crataegus, Fagus, Fraxinus, Malus, Phragmites australis, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Sorbus