Två stora karakteristiska arter där larven lever i ved (Zeuzera) respektive i vass (Phragmataecia). Den sistnämnda påminner lite om ett gräsfly men karakteriseras av den långa bakkroppen som sticker ut bakom vingarna.

Zeuzerinae
Träfjärilar

Fotoöversikt, 2 arter (av 2)
Detaljer
Zeuzera pyrina
Zeuzera pyrina
Blåfläckig träfjäril