Tineoidea
Äkta malar

Fotoöversikt, 78 arter (av 80)
Detaljer
Agnathosia mendicella
Agnathosia mendicella
Tiggarsvampmal
Dryadaula caucasica
Dryadaula caucasica
Kaukasisk vedmal
Scardia boletella
Scardia boletella
Jättesvampmal
Morophaga choragella
Morophaga choragella
Snedbandad svampmal
Triaxomera parasitella
Triaxomera parasitella
Parasitsvampmal
Nemapogon wolffiellus
Nemapogon wolffiellus
Mörk svampmal
Nemapogon fungivorellus
Nemapogon fungivorellus
Korkmusslingsmal
Triaxomasia caprimulgella
Triaxomasia caprimulgella
Hålträdssvampmal
Tinea steueri
Tinea steueri
Dimfläcksmal
Tinea semifulvella
Tinea semifulvella
Rödgul bomal
Tinea trinotella
Tinea trinotella
Trepunktsbomal
Niditinea striolella
Niditinea striolella
Kattugglebomal
Monopis spilotella
Monopis spilotella
Svartvit bomal
Monopis obviella
Monopis obviella
Guldkantmal
Monopis imella
Monopis imella
Prickbomal
Psychoides verhuella
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal
Diplodoma laichartingella
Diplodoma laichartingella
Dubbelsäckspinnare
Narycia duplicella
Narycia duplicella
Algsäckspinnare
Dahlica triquetrella
Dahlica triquetrella
Kantsäckspinnare
Dahlica lichenella
Dahlica lichenella
Jungfrusäckspinnare
Dahlica lazuri
Dahlica lazuri
Röksäckspinnare
Dahlica charlottae
Dahlica charlottae
Tunnvingesäckspinnare
Dahlica listerella
Dahlica listerella
Tallsäckspinnare
Dahlica rupicolella
Dahlica rupicolella
Klippsäckspinnare
Taleporia tubulosa
Taleporia tubulosa
Nätrörsäckspinnare
Taleporia borealis
Taleporia borealis
Nordisk rörsäckspinnare
Bankesia conspurcatella
Bankesia conspurcatella
Fläckig säckspinnare
Bacotia claustrella
Bacotia claustrella
Klocksäckspinnare
Proutia rotunda
Proutia rotunda
Björksäckspinnare
Proutia norvegica
Proutia norvegica
Nordisk stråsäckspinnare
Psyche casta
Psyche casta
Mindre stråsäckspinnare
Psyche crassiorella
Psyche crassiorella
Större stråsäckspinnare
Whittleia retiella
Whittleia retiella
Nätsäckspinnare
Acanthopsyche atra
Acanthopsyche atra
Ljungsäckspinnare
Canephora hirsuta
Canephora hirsuta
Sotsäckspinnare
Pachythelia villosella
Pachythelia villosella
Raggsäckspinnare
Phalacropterix graslinella
Phalacropterix graslinella
Silkessäckspinnare
Sterrhopterix fusca
Sterrhopterix fusca
Gråhårig säckspinnare
Sterrhopterix standfussi
Sterrhopterix standfussi
Gulhårig säckspinnare
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare