Scopariinae Ugglemott

4 Genus, totalt 17 arter Fotoöversikt Detaljer
Grupp med sjutton relativt små mott som är i huvudsak gråvita, med undantag av Heliothela som skiljer sig från övriga. Vingarna är triangulära och som grupp är de enkla att identifiera. Däremot är det många av arterna som är mycket svårbestämda. Stor försiktighet krävs vid identifieringen i många fall. De flesta arterna har två tydliga tvärband och oftast också ytterligare ett nära ytterkanten, en diskpunkt i form av ett svart X eller en 8 och två märken strax utanför det inre tvärbandet. Larverna lever av rötter till örter eller av mossor. Arterna i släktet Eudonia har framvingar i ren gråskala, medan de i Scoparia har brunt i diskfläck och fläckarna innanför denna.
Scoparia
Ugglemott
Gesneria
Ugglemott
Eudonia
Ugglemott
Heliothela
Solmott
Vingbredd: 11-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picris hieracioides, Senecio jacobaea, Tussilago, Valeriana officinalis, Viola tricolor