Grupp med sjutton relativt små mott som är i huvudsak gråvita, med undantag av Heliothela som skiljer sig från övriga. Vingarna är triangulära och som grupp är de enkla att identifiera. Däremot är det många av arterna som är mycket svårbestämda. Stor försiktighet krävs vid identifieringen i många fall. De flesta arterna har två tydliga tvärband och oftast också ytterligare ett nära ytterkanten, en diskpunkt i form av ett svart X eller en 8 och två märken strax utanför det inre tvärbandet. Larverna lever av rötter till örter eller av mossor. Arterna i släktet Eudonia har framvingar i ren gråskala, medan de i Scoparia har brunt i diskfläck och fläckarna innanför denna.

Scopariinae
Ugglemott

Fotoöversikt, 17 arter (av 17)
Detaljer
Scoparia subfusca
Scoparia subfusca
Hästhovsugglemott
Scoparia basistrigalis
Scoparia basistrigalis
Ekskogsugglemott
Scoparia ambigualis
Scoparia ambigualis
Föränderligt ugglemott
Scoparia ancipitella
Scoparia ancipitella
Askgrått ugglemott
Scoparia conicella
Scoparia conicella
Bokskogsugglemott
Scoparia pyralella
Scoparia pyralella
Skarptecknat ugglemott
Gesneria centuriella
Gesneria centuriella
Större ugglemott
Eudonia lacustrata
Eudonia lacustrata
Hagtornsugglemott
Eudonia murana
Eudonia murana
Murugglemott
Eudonia alpina
Eudonia alpina
Nordugglemott
Eudonia laetella
Eudonia laetella
Vitt ugglemott
Eudonia aequalis
Eudonia aequalis
Tajgaugglemott
Eudonia mercurella
Eudonia mercurella
Molnugglemott
Eudonia sudetica
Eudonia sudetica
Snedbandat ugglemott
Eudonia pallida
Eudonia pallida
Blekt ugglemott
Heliothela wulfeniana
Heliothela wulfeniana
Svart violmott